Vaksinat e para qe kane ardhe tashme, si po shkon dhenia/shperndarja e tyre?

Nje pyetje - keto vaksinat e para qe kane ardhe tashme, si po shkon dhenia/shperndarja e tyre per publikun?

Ne jemi vend i vogel gjeografikisht prandaj duhet me i shpernda shpejt e mire, se paku t’a marrim shembull nanen Shqipni per diçka te mire dhe efektive?!