Transport publik për Valbonë

Hey njerz

A dini, a ka prej Prishtinës ose Malishevës transport publik (drejt) për Valbonë?Hey njerz

A dini, a ka prej Prishtinës ose Malishevës transport publik (drejt) për Valbonë?public