Te gjitha veprimet e Albin Kurtit mund të interpretohen më së miri me këtë raport të organeve ligj zbatuese... 👇

Të gjitha veprimet e Albin Kurtit mund të interpretohen më së miri me keto raporte të organeve ligj zbatuese të Kosovës.
Aty është data, bashkëudhëtarët, dëshmitarët dhe vendi i ngjarjes. Kjo është vetëm një dëshmi e vogël historike e cila nuk munde te kontestohet nga askush …Të gjitha veprimet e Albin Kurtit mund të interpretohen më së miri me keto raporte të organeve ligj zbatuese të Kosovës.
Aty është data, bashkëudhëtarët, dëshmitarët dhe vendi i ngjarjes. Kjo është vetëm një dëshmi e vogël historike e cila nuk munde te kontestohet nga askush …public