Si mund ti ndani?

Ju keni nje shport me 10 molle brenda si dhe 10 shoke. Secilit nga shokeve duhet te ju jepni

nga nje molle, por nje molle duhet te mbetet ne shporte. Si mund ti ndani?