Si behet krijimi i tabulatoreve permes vizores?

Tabulatoret permes vizores krijohen duke klikuar ne vende te caktuara ne vizore, per ta percaktuar (vendosur) poziten e tij.