Si bëhet aplikimi për tërheqjen e 10-përqindshit ne Trust?

Të nderuar kontribues, tërheqja prej 10% është dekretuar sot, si pjesë e Ligjit për rimëkëmbjen ekonomike.

Aplikimi për tërheqjen e parakohshme të 10% të kursimeve pensionale

Duhet theksuar se aplikimi për tërheqje të 10% do të bëhet vetëm ONLINE dhe përmes një faqeje të veçantë interneti.

Pra, nuk keni nevojë që tani të krijoni qasje në eTrusti. https://online.trusti.org/

Adresa e faqes së veçantë të internetit për aplikim të tërheqjes 10% eshte trusti10.org.
Për aplikim janë në dispozicion 4 muaj.

Prandaj, mos u brengosni nëse nuk mund të aplikoni që në ditët e para pas dekretimit”, thuhet në njoftimin e Trustit.