Si aplikohet korniza per nje paragraf, e si per secilin rresht veq e veq te tekstit?

Ne fushen Apply to, mund ta zgjedhim opsionin Paragraph per aplikimin e kornizes vetem per nje paragraf, ndersa per secilin rresht veq e veq zgjedhim opsionin Text.