Si aplikohen mostrat e hijezimit?

Mostrat e hijezimit aplikohen te fusha Patterns, opsioni Style, ne regjistrin Shading.