Si aplikohen kufizimet artistike per faqe?

Kufizimet artistike aplikohen te regjistri Page Border (ne dritaren Borders and Shading), te opsioni Art.