Shpjego 3 regjistrat e dritares Borders and Shading?

Regjistrat e dritares: - Borders, i cili perdoret per kufizimin e pjeseve te tekstit, per llojin, formen, ngjyren, vijen e kornizes;

  • Page Border, i cili perdoret per kufizimin e tere faqes; - Shading, i cili perdoret per hijezimin e tekstit te zgjedhur.