Shpallje te pavlefshme te dokumenteve

Ku mundesh me i shpalle te pavlefshme dokumentet e shkolles se mesme ne Prishtine per ti marre te reja?
Ku mundesh me i shpalle te pavlefshme dokumentet e shkolles se mesme ne Prishtine per ti marre te reja?public