Shkrim interesant rreth pozicionit të ndërkombëtarëve në raportin Kosovë-Serbi (nga prof. Marc Weller)

Ky shkrim flet për anshmërinë e theksuar të ndërkombëtarëve në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas autorit, me qëllim që Serbia të largohet nga Rusia dhe t’i bashkohet botës euro-atlantike, asaj i janë dhënë koncesione të shumta nga ana e lehtësuesve evropianë të dialogut, të gjitha në dëm të Kosovës. Kjo qasje e anshme dhe e pabarabartë e ndërkombëtarëve, në vend se t’i normalizojë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë konform synimit fillestar, vetëm sa i ka çrregulluar ato edhe më shumë.

Shkrim interesant sidomos duke pasur parasysh situatën në të cilen ndodhen raportet mes dy vendeve dhe qasjen mbizotëruese të ndërkombëtarëve. Autori është profesor në University of Cambridge, njohës i së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i cili ka kontribuuar në faza të ndryshme të shtetbërjes në Kosovë.

Shkrimin mund ta gjeni këtu: https://www.koha.net/veshtrime/381765/cfare-shkoi-keq-ne-dialogun-e-brukselit/ Ky shkrim flet për anshmërinë e theksuar të ndërkombëtarëve në dialogun Kosovë-Serbi. Sipas autorit, me qëllim që Serbia të largohet nga Rusia dhe t’i bashkohet botës euro-atlantike, asaj i janë dhënë koncesione të shumta nga ana e lehtësuesve evropianë të dialogut, të gjitha në dëm të Kosovës. Kjo qasje e anshme dhe e pabarabartë e ndërkombëtarëve, në vend se t’i normalizojë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë konform synimit fillestar, vetëm sa i ka çrregulluar ato edhe më shumë.

Shkrim interesant sidomos duke pasur parasysh situatën në të cilen ndodhen raportet mes dy vendeve dhe qasjen mbizotëruese të ndërkombëtarëve. Autori është profesor në University of Cambridge, njohës i së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i cili ka kontribuuar në faza të ndryshme të shtetbërjes në Kosovë.

Shkrimin mund ta gjeni këtu: https://www.koha.net/veshtrime/381765/cfare-shkoi-keq-ne-dialogun-e-brukselit/ public