Shiko rezultatet e Lotarise Amerikane - GreenCard

Një fitues i Green Card është dikush që i është dhënë autorizimi për të jetuar, punuar dhe shkolluar në Shtetet e Bashkuara mbi një bazë të përhershme. :us:

Si provë e këtij statusi, Shërbimet e Shtetësisë dhe Imigracionit të Shteteve të Bashkuara (USCIS), i jep një personi një kartë qëndrimi të përhershme, e quajtur zakonisht si Green Card. :statue_of_liberty:

Shiko rezultatet e DV-2022 në: https://dvprogram.state.gov :globe_with_meridians:

Për të kontrolluar rezultatet e programit DV-2022 ju nevojitet Numri i Konfirmimit, Mbiemri, dhe Viti i Lindjes. :us:

Suksese!