Seeking Participants for Documentary about Kosovo | Duke Kërkuar Pjesëmarrës për Dokumentarin mbi Kosovën

Hello r/Kosovo,

I am an American filmmaker who had the pleasure of visiting Kosovo a few years ago. I am currently looking for individuals to interview for an upcoming documentary about Kosovo, its rich culture, complicated history, political struggles, and the amazing resilience of its people.

During my time in Kosovo, I was moved by two significant events: the atrocities committed against the Albanian people during the Kosovo War and the political and economic challenges faced by Kosovo due to the lack of global recognition of its independence. I want to showcase the beauty and resilience of the people of Kosovo through a feature-length documentary that includes archival footage from the 1980s and 90s and new footage that will be captured in Kosovo.

My goal is to raise awareness of the current issues faced by Kosovo and to motivate the American public to pressure their local congressmen to push for Kosovo’s recognition by other countries or take steps towards its UN membership.

This is a passion project, and I am personally financing all the initial costs. I am looking for volunteers to be interviewed who are passionate about creating a better Kosovo, including activists, historians, journalists, teachers, students, war survivors, and politicians involved in the current global recognition process.

If you know someone with a powerful story to share, or you would like to be involved in the documentary, please reach out to me. Thank you for your time, and I look forward to hearing from you.

-–

Përshëndetje r/kosovo,

Unë jam një regjisor amerikan që kam pasur kënaqësinë të vizitoj Kosovën disa vite më parë. Aktualisht jam duke kërkuar individë për të intervistuar për një dokumentar të ardhshëm për Kosovën, kulturën e saj të pasur, historinë e ndërlikuar, betejat politike dhe qëndrueshmërinë e mahnitshme të popullit të saj.

Gjatë kohës që isha në Kosovë, u preka nga dy ngjarje domethënëse: mizoritë e kryera ndaj popullit shqiptar gjatë Luftës së Kosovës dhe sfidat politike dhe ekonomike me të cilat ballafaqohej Kosova për shkak të mungesës së njohjes globale të pavarësisë së saj. Dua të shfaq bukurinë dhe qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës përmes një dokumentari të gjatë që përfshin pamjet arkivore të viteve 1980 dhe 90 dhe pamjet e reja që do të kapen në Kosovë.

Qëllimi im është të rris ndërgjegjësimin për çështjet aktuale me të cilat ballafaqohet Kosova dhe të motivoj publikun amerikan që të bëjë presion ndaj kongresmenëve të tyre vendas që të shtyjnë për njohjen e Kosovës nga vendet e tjera ose të ndërmarrin hapa drejt anëtarësimit të saj në OKB.

Ky është një projekt pasioni dhe unë jam duke financuar personalisht të gjitha kostot fillestare. Unë jam duke kërkuar për vullnetarë për t’u intervistuar të cilët janë të apasionuar pas krijimit të një Kosove më të mirë, duke përfshirë aktivistë, historianë, gazetarë, mësues, studentë, të mbijetuar nga lufta dhe politikanë të përfshirë në procesin aktual të njohjes globale.

Nëse njihni dikë me një histori të fuqishme për të ndarë, ose dëshironi të përfshiheni në dokumentar, ju lutem më kontaktoni. Faleminderit për kohën tuaj dhe mezi pres të dëgjoj nga ju së shpejti.

1 CommentShareSaveHello r/Kosovo,

I am an American filmmaker who had the pleasure of visiting Kosovo a few years ago. I am currently looking for individuals to interview for an upcoming documentary about Kosovo, its rich culture, complicated history, political struggles, and the amazing resilience of its people.

During my time in Kosovo, I was moved by two significant events: the atrocities committed against the Albanian people during the Kosovo War and the political and economic challenges faced by Kosovo due to the lack of global recognition of its independence. I want to showcase the beauty and resilience of the people of Kosovo through a feature-length documentary that includes archival footage from the 1980s and 90s and new footage that will be captured in Kosovo.

My goal is to raise awareness of the current issues faced by Kosovo and to motivate the American public to pressure their local congressmen to push for Kosovo’s recognition by other countries or take steps towards its UN membership.

This is a passion project, and I am personally financing all the initial costs. I am looking for volunteers to be interviewed who are passionate about creating a better Kosovo, including activists, historians, journalists, teachers, students, war survivors, and politicians involved in the current global recognition process.

If you know someone with a powerful story to share, or you would like to be involved in the documentary, please reach out to me. Thank you for your time, and I look forward to hearing from you.

-–

Përshëndetje r/kosovo,

Unë jam një regjisor amerikan që kam pasur kënaqësinë të vizitoj Kosovën disa vite më parë. Aktualisht jam duke kërkuar individë për të intervistuar për një dokumentar të ardhshëm për Kosovën, kulturën e saj të pasur, historinë e ndërlikuar, betejat politike dhe qëndrueshmërinë e mahnitshme të popullit të saj.

Gjatë kohës që isha në Kosovë, u preka nga dy ngjarje domethënëse: mizoritë e kryera ndaj popullit shqiptar gjatë Luftës së Kosovës dhe sfidat politike dhe ekonomike me të cilat ballafaqohej Kosova për shkak të mungesës së njohjes globale të pavarësisë së saj. Dua të shfaq bukurinë dhe qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës përmes një dokumentari të gjatë që përfshin pamjet arkivore të viteve 1980 dhe 90 dhe pamjet e reja që do të kapen në Kosovë.

Qëllimi im është të rris ndërgjegjësimin për çështjet aktuale me të cilat ballafaqohet Kosova dhe të motivoj publikun amerikan që të bëjë presion ndaj kongresmenëve të tyre vendas që të shtyjnë për njohjen e Kosovës nga vendet e tjera ose të ndërmarrin hapa drejt anëtarësimit të saj në OKB.

Ky është një projekt pasioni dhe unë jam duke financuar personalisht të gjitha kostot fillestare. Unë jam duke kërkuar për vullnetarë për t’u intervistuar të cilët janë të apasionuar pas krijimit të një Kosove më të mirë, duke përfshirë aktivistë, historianë, gazetarë, mësues, studentë, të mbijetuar nga lufta dhe politikanë të përfshirë në procesin aktual të njohjes globale.

Nëse njihni dikë me një histori të fuqishme për të ndarë, ose dëshironi të përfshiheni në dokumentar, ju lutem më kontaktoni. Faleminderit për kohën tuaj dhe mezi pres të dëgjoj nga ju së shpejti.

1 CommentShareSavepublic