Sa vrima mund të hapin 5 puntorë për 10 ditë?

Nëse 10 puntorë mund të hapin 5 vrima për 2 ditë.

Sa vrima mund të hapin 5 puntorë për 10 ditë?