Sa gjatë mund të qëndrosh në Kosovë me pasaportë shqiptare?

Jam kurioz të di sa gjatë mund të qëndroj në Kosovë me pasaportë shqiptare? Punoj si normad digjital dhe po mendoja të jetoja për një periudhë në Kosovë.Jam kurioz të di sa gjatë mund të qëndroj në Kosovë me pasaportë shqiptare? Punoj si normad digjital dhe po mendoja të jetoja për një periudhë në Kosovë.public