Sa është taksa e importit dhe zhdoganimit të produkteve kompjuterike?

Më thanë që është rreth 22.4%, por ndoshta ju keni informacion se më duket shumë e lartë.