Sa është paga minimale BRUTO dhe NETO në Kosovë?

Zyrtarisht sips vendimit te keshillit socio ekonomik, paga minimale eshte 130 dhe 170 (>35 vjeq), qe do te thote qe nuk duhet ligjerisht qe dikush te paguhet nen kete shume.

Gjate vitit te kaluar ka pasur perpjekje per te aprovuar rritjen e pages minimale ne 250 mirepo nuk eshte miratuar. Gjithsesi pagat mesatare si ne sektor privat dhe ne ate publik jane me te larta, sipas agjensionit te statistikave.

Per ma shume info: ask.rks-gov.net