Renovim Banesor

Tungjatjeta të gjithëve!

Po planifikoj një renovim banesor dhe doja të merrja disa rekomandime nga ju. Nëse keni përvojë ose njihni arkitekt dhe kontraktorë të besueshëm, specialistë të tjerë të nevojshëm për projekte të tilla, ju lutem më jepni sugjerime. Po krijoj një plan të detajuar dhe gjithashtu jam i interesuar për çmimet dhe cilësinë e materialeve dhe furnizimeve të nevojshme. Çdo ndihmë dhe rekomandim do të ishin shumë të çmuar.

Poashtu është hera e parë që po bëj renovim banesor, cka duhet të kem parasysh ose më duhet me ju shmang, qe mos me pas cfarëdo problemi të mëtutjeshem, dhe ashtu me duhet ta dij se deri në sa mund te shkoj kostoja minimale, nëse keni përvojë ose njihni burime të besueshme për të marrë informacion rreth çmimeve dhe kostove të mundshme, do të isha shumë shumë mirënjohes, po përpiqem të përcaktoj një buxhet të vetëdijshëm dhe do të doja të di se si të mbajë kostot nën kontroll.

Ju faleminderit shumë! Tungjatjeta të gjithëve!

Po planifikoj një renovim banesor dhe doja të merrja disa rekomandime nga ju. Nëse keni përvojë ose njihni arkitekt dhe kontraktorë të besueshëm, specialistë të tjerë të nevojshëm për projekte të tilla, ju lutem më jepni sugjerime. Po krijoj një plan të detajuar dhe gjithashtu jam i interesuar për çmimet dhe cilësinë e materialeve dhe furnizimeve të nevojshme. Çdo ndihmë dhe rekomandim do të ishin shumë të çmuar.

Poashtu është hera e parë që po bëj renovim banesor, cka duhet të kem parasysh ose më duhet me ju shmang, qe mos me pas cfarëdo problemi të mëtutjeshem, dhe ashtu me duhet ta dij se deri në sa mund te shkoj kostoja minimale, nëse keni përvojë ose njihni burime të besueshme për të marrë informacion rreth çmimeve dhe kostove të mundshme, do të isha shumë shumë mirënjohes, po përpiqem të përcaktoj një buxhet të vetëdijshëm dhe do të doja të di se si të mbajë kostot nën kontroll.

Ju faleminderit shumë! public