Qysh mundem me e pa numrin e pasaportes nese per momentin nuk e kam ne posedim?

Me eshte dashte me e dorezu pasaporten ne ambasade, e website i ambasades po e kerkon numrin e pasaportes qe me e pa statusin e aplikimit.Me eshte dashte me e dorezu pasaporten ne ambasade, e website i ambasades po e kerkon numrin e pasaportes qe me e pa statusin e aplikimit.public