Qysh me shtu kredit karte në PayPal?

A ka shtu dikush CC të lëshuar nga TEB në PayPal?