Qysh me gjete numrin e fatures se rimes KEDS?

A ka ndonjë menyrë me gjet numrin e faturës të rrymës nëse të ka humbë fatura, për me bë pagesën online?

Shërbimet e qendrës së thirrjes të KEDS vetëm po ma tregojnë shumën e faturës.