Pyetsor per Diplome per persona me shije muzikore

Pyetsor per Diplome per persona me shije muzikore

nese e plotesoni mund te me ndihmoni, Faleminderit :slight_smile:

​

https://forms.gle/rC7yCGQ8K9Zi2PSH8Pyetsor per Diplome per persona me shije muzikore

nese e plotesoni mund te me ndihmoni, Faleminderit :slight_smile:

​

https://forms.gle/rC7yCGQ8K9Zi2PSH8public