Provimi për FIEK

N’rast se ka këtu ndonjë kolegë të ardhshëm që po konkuron aty, mos dini ku mbahet saktë provimi?N’rast se ka këtu ndonjë kolegë të ardhshëm që po konkuron aty, mos dini ku mbahet saktë provimi?public