Per cka perdoren kufizimet dhe hijezimet?

Kufizimet dhe hijezimet perdoren per te theksuar pjese te caktuara te dokumentit.