PCR testi ne Prishtine?

A e dini se ku mundem ta bej PCR testin ne Prishtine, dhe sa eshte cmimi?

Laboratori MLS ne Prishtine, Ulpiane te tregu, afer Beni Dona.

1 Like

Faleminderit @Leke_Sahatciu