PCR testi ne Prishtine?

A e dini se ku mundem ta bej PCR testin ne Prishtine, dhe sa eshte cmimi?