Nice peaceful neighborhood

Shpërthime pranë stacioneve policore në Zveçan dhe Mitrovicë të VeriutShpërthime pranë stacioneve policore në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriutpublic