Nëse e pjestojmë 30-shin me gjysëm dhe ja shtojmë 10. sa është rezultati?

Nëse e pjestojmë 30-shin me gjysëm dhe ja shtojmë 10. sa është rezultati?

25a

1 Like