Në vazhdimësi të temës në lidhje me krizën e identitetit

Si i shpjegoni komente të tilla? Për më tepër shumica e atyre që i japin like janë shqiptarë të Kosovës/Kosovar.Si i shpjegoni komente të tilla? Për më tepër shumica e atyre që i japin like janë shqiptarë të Kosovës/Kosovar.public