Ndryshimi i adresës se banimit në ekstraktin e lindjes?

Për me e ndryshu adresën e banimit në ekstrakt të lindjes, në cilin institucion duhet me u paraqit dhe qfarë dokumente duhet me paraqit?

Duhet te paraqiteni te zyra regjistrimit civil me nje deshmi te adreses aktuale kontrat banese apo qeraje ose dokument qe e deshmon adresen aktuale.

Une per vete e kam ndrruar vetem me nje fature te rrymes ose ujit.