[MEGATHREAD] Direct any discussion about r/place to this thread. Posts about r/place outside of this thread will be deleted

Postoni gjërat që lidhen me r/place këtu. Diskutimet e r/place jashtë këtij thread-i do të fshihen me qëllim që të menaxhojmë spam-in.

​Postoni gjërat që lidhen me r/place këtu. Diskutimet e r/place jashtë këtij thread-i do të fshihen me qëllim që të menaxhojmë spam-in.

​public