Lypsaret nga Shqiperia ne Kosove - pse?

Pse mendoni qe ka aq shume lypsare nga Shqiperia ne Kosove? Japin te Kosoves me shume? Jane te Shqiperise me te vetdijsuar dhe nuk u japin?

Apo policia ne Shqiperi eshte me strikte me ta? Pse mendoni qe ka aq shume lypsare nga Shqiperia ne Kosove? Japin te Kosoves me shume? Jane te Shqiperise me te vetdijsuar dhe nuk u japin?

Apo policia ne Shqiperi eshte me strikte me ta? public