Kurse për menaxhment, financa dhe ekonomi?

A e nihni dikë që ofron kurse (individ apo kompani) për menaxhment, financa dhe ekonomi?

Mirëpo jo për biznese po për studentë, dmth me literaturë të fakulteteve?

Faleminderit paraprakisht!