Kur duhet ndërruar gomat e vetures?

Me ngritjen e temperaturave ndërron presioni i ajrit në goma.


Presioni i ulët mund të ketë ndikim shumë të madh në drejtimin e makinës, prandaj është e rëndësishme që shtypja e ajrit të jetë në nivelin e duhur. Kontrolloni manualin e makinës për tu informuar rreth presionit të lejuar për gomat e automjetit tuaj.
Kujtojmë se thellësia e vijave të gomës për përdorim të dimrit duhet të jetë më e madhe se 4 milimetra, kontrolloni edhe thellësinë e vijave të gomave që keni.

Nëse gomat momentale nuk i plotësojnë kushtet e cekura më lart, konsiderojeni mundësinë e blerjes së setit të gomave të dedikuar për dimër.

Nga data 15.03.2020 sipas ekspertëve preferohet të kalohet në gomat e verës sepse ka një vargë përparsish.

  • Sistemi i frenimit është më i mirë
  • Nuk dëgjohet fishkëllimë e tepërt në kthesa
  • Ndikon në uljen e shpenzimit të karburantit
  • Distanca e frenimit në temperatura të larta është më e shkurtë etj.

Artikull nga: