Ku mund të shoh filmin Luaneshat e kodrës?

Jetoj në Amerikë edhe nuk mund të gjej blu ray o dvd e filmit. Si mund të shikoj këtë film? Më duket interesant.Jetoj në Amerikë edhe nuk mund të gjej blu ray o dvd e filmit. Si mund të shikoj këtë film? Më duket interesant.public