Ku me gjete Tega (Peshore) 10 KG e ma shume?

Deshta me dite a mos jeni ne dijeni ku muj me porosite tega (10KG+) online me porosi?