Ku duhet me ba forografimin e këmbëve dhe t'shpinës n'Prishtinë?

Dhe sa kushton përafërsishtë?

FlmDhe sa kushton përafërsishtë?

Flmpublic