Kosova duhet me kan qikaq e madhe

Duhet me kan ne kete vend.Duhet me kan ne kete vend.public