Kontakto Komunen e Prishtines

Email adresa per pyetje/kerkesa eshte [email protected]

Numri i telefonit 038 245 666

në raste të paqartësisë më së miri është me nejt në shpi.