Jemi shtet shumë i vogël për të pasur kaq shumë dallime mes veti

A mund të shfaqim unitet mes veti dhe të duhemi më shumë. Nuk ka rëndësi se prej nga vjen ( a je prej Drenices apo Gjakovës, etj…) llojllojshmëria jonë në karakter dhe në të folur duhet te na bashkoje e te behemi krenar, e jo te perqojë me shumë urrejtje. PEACEA mund të shfaqim unitet mes veti dhe të duhemi më shumë. Nuk ka rëndësi se prej nga vjen ( a je prej Drenices apo Gjakovës, etj…) llojllojshmëria jonë në karakter dhe në të folur duhet te na bashkoje e te behemi krenar, e jo te perqojë me shumë urrejtje. PEACEpublic