IPKO dhe DigitAlb jan nda?

E di që ka ndodhur qe moti po kto kanalet e tringut shumë të këqija,edhe për çudi po i kam edhe do të kujtesës(K-Sport1,2,3…)edhe do të Art Motionit(Kino 1,2,3,Sport 1,2,3)a e din naj kush qka jan tu ba,edhe tash Artmontion edhe Kujtesa i kan të Digitalbit,kush dihet qa jan tu ba,IPKON valla po e maj viq qi e ka atë funksion VOD në atë reseverin Smart Box,edhe qi interneti po është pan ma i mirë,se për kanalet,hiq vallaE di që ka ndodhur qe moti po kto kanalet e tringut shumë të këqija,edhe për çudi po i kam edhe do të kujtesës(K-Sport1,2,3…)edhe do të Art Motionit(Kino 1,2,3,Sport 1,2,3)a e din naj kush qka jan tu ba,edhe tash Artmontion edhe Kujtesa i kan të Digitalbit,kush dihet qa jan tu ba,IPKON valla po e maj viq qi e ka atë funksion VOD në atë reseverin Smart Box,edhe qi interneti po është pan ma i mirë,se për kanalet,hiq vallapublic