I found one of you in Prague!

Gjeta vepra arti gjatë udhëtimit jashtë vendit që më kujtoi këtë subreddit. Dashuri nga Praga!

I found artwork while traveling abroad that reminded me of this subreddit. Love from Prague!Gjeta vepra arti gjatë udhëtimit jashtë vendit që më kujtoi këtë subreddit. Dashuri nga Praga!

I found artwork while traveling abroad that reminded me of this subreddit. Love from Prague!public