Dyqan të bicikletave në Prishtinë?

A mundeni të më rekomandoni ndonjë dyqan të bicikllave në Prishtinë?

Rruges per fushkosv