Cilët 3 numra japin pergjigjen e njejtë kur mbledhen dhe shumëzohen?

Cilët 3 numra japin pergjigjen e njejtë kur mbledhen dhe shumëzohen?