Cilat jane kompani te ndertimit dhe shitjes se banesave ne Prishtine?

Cilat kompani te ndertimit dhe shitjes se banesave ne Prishtine i kishit rekomandu sipas pervojes tuaj?

  • Prishtine
  • Ruga B
  • Ruga C
  • Fushe Kosove