Cila eshte Banka ma e mire ne Kosove?

Cila eshte Banka ma e mire ne Kosove
Kjo është lista bankave të licencuara nga BQK për të ushtruar veprimtari bankare në Republikës e Kosovës.

Ju mund te votoni me poshte per Banken tuaj te preferuar

  • Banka Ekonomike
  • Banka Kombëtare Tregtare
  • Banka për Biznes
  • NLB Banka
  • ProCredit Bank
  • Raiffeisen Bank Kosovo
  • TEB SH.A.
  • Ziraat Bank

0 votuesit