A jan authentic akletet tek nshpishop

Me doli recommended ne insta edhe kisha deshir me porosit nje pal jordans po nuk e di a jan authentic xDMe doli recommended ne insta edhe kisha deshir me porosit nje pal jordans po nuk e di a jan authentic xDpublic